Nákupní řád, obchodní podmínky

Základní ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na stránkách www.surmanovi.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Provozovatelem internetového obchodu je Václav Surman, Bořetice 527, 691 08 Bořetice, IČ: 68626924. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.


 

Objednání zboží a uzavření smlouvy


  1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím obchodu www.surmanovi.cz jsou závazné. Objednávkou kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.
  2. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
  3. Objednávka musí obsahovat všechny formulářem předepsané údaje a náležitosti. Místem dodání zboží je adresa uvedená v tomto formuláři.
  4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
  5. Prodávající si vyhrazuje právo na zasílání objednávek jím zvoleným dopravcem, pokud není s kupujícím domluven na jiné přepravě.

 

Ceny


Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Všechny ceny na internetových stránkách obchodu jsou uvedeny s DPH.


 

Platba a doprava


Počet lahví v objednávce musí splňovat násobek šesti. Minimální počet v objednávce je 6 lahví.

Platební možnosti: převodem na účet dodavatele, dobírkou při převzetí zboží od dopravce, hotově v případě doručení zásilky přímo dodavatelem, hotově při osobním odběru v Bořeticích.

Zboží je odesláno kurírní službou. Cena dopravy je určena podle množství zboří v objednávce.


 

Záruka a reklamace


Reklamace a záruka se vztahuje pouze na zboží při skladování v ideálních podmínkách 12-15°C. Po dodání neručí dodavatel za škody způsobené nevhodným zacházením ( např. špatná teplota skladování) ze strany zákazníka. Kupující má právo provést reklamaci do 30 dnů od převzetí zásilky. V případě, že zásilka vykazuje zjevné známky poškození přepravního obalu, má kupující právo převzetí odmítnout.

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
2. Zboží reklamujte u prodejce, a to neodkladně po zjištění závady. 


 

Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

 

V Bořetichích 1.10.2022


 

 

Nahoru